Manstep - takes you to a new level - <a href="http://www.manstep.dk/brugerdreven_innovation"><div id="drop">Costumer’s Voice</a></div>
   
Costumer's Voice
Costumer's Voice

Brugerdreven innovation
Brugerdreven innovation eller kundedreven produktudvikling. Kært barn har mange navne. I daglig
tale foretrækker vi blot at kalde det kundens stemme. Det sidste begreb giver en lang større
forståelse af budskabet end de andre buzz-words. Derfor kalder vi det også Costumer's Voice. 

En ny smart dims ingen gider købe!
De fokusområder man som virksomhed ofte lægger de fleste kræfter i mht. innovation er ikke
nødvendigvis 100 % i tråd med kundes reelle behov. Disse innovative deadlocks kan være særdeles
ødelæggende for en ellers veldrevet virksomhed. De koster en masse interne ressourcer og skaber 
ofte en ringe tilbagebetaling i sidste ende. Derfor er brugerdrevet innovation vigtig.  

Costumer's Voice
Evnen til at kunne aflæse kundens nuværende - og især de kommende behov er vigtig. Derfor
har vi udviklet Costumer's Voice. Løsningen går tæt på kundens behov. Vi oversætter en række
af disse bløde og non-faktuelle ønsker fra kunden til mere eller mindre målbar/konkrete parameter.
Efterfølgende er det ofte en formsag at efterleve disse nye kundebehov. Men effekten er stor! 


                                    
                                     En typisk kurve for brugerdrevet innovation


Evolution eller revolution?
Det er sjældent, at kunderne går ud og afkræver et helt nyt produkt, en hel ny teknologi. eller ønsker
en konceptmæssig revolution, der afviger radikalt fra det bestående. Et historisk eksempel på dette 
fænomen var f.eks. overgangen fra hestevogn til bil. Et mentalt og teknologisk paradigmeskifte der
meget præcist blev indfanget og formuleret af en senere kendt personlighed:      

             “If I'd listened to customers, I'd have given them a faster horse.”

             - Henry Ford

Heraf kunne man let konkludere, at kunderne primært peger på innovation i harehøjde (en evolution)
- og ikke en revolution. 

Men der er også eksempler på at brugerdrevet innovation har kræver - og efterfølgende skabte - en 
teknologisk revolution af signifikant betydning for menneskeheden. f.eks. da en tidligere amerikansk 
præsident*) krævede at det amerikanske forsvar, som de absolut første, skulle kunne bringe et menneske 
til månen og sikkert hjem igen. Dette er brugerdrevet innovation i højeste potens. Teknologien tillod på ingen 
måde, at man fremkom med et sådan krav i -60'erne. Alt skulle udvikles fra green field og NASA var hermed 
en realitet. NASA skabte efterfølgende den første computer, kulfiber, temperaturresistent keramik m.m.      

*) John. F. Kennedy holdt "månetalen" den 25. maj 1961: "First, I believe that this nation should commit itself 
to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the Moon and returning him back safely to 
the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind, or more important for the 
long-range exploration of space; and none will be so difficult or expensive to accomplish." 

Pointen er, at det er kunden der sætter overliggeren for innovationsgraden - og ikke virksomheden selv. 
Naturligvis, er det virksomheden selv der efterfølgende vurderer forretningspotentialet i det konkrete sag. Men 
er potentialet stort nok og får idéen et ledelsesmæssigt GO - starter de reelle udfordringer.  F.eks. mht. at styre,
leder og efterleve kundens ønsker. Det kalder på fornyelse af det bestående. Det kræver effektive løsninger der
både fastholder det gode fundament - men også formår at skabe forandringer hvor det er påkrævet. 

Manstep har løsningen til dette arbejde. Vi kalder den Costumer's Voice. 

Tilbage til forsiden >>> 
 

Manstep - Fugleparken 71 - 2690 Karlslunde - Telefon: 21 75 15 52 - E-mail: sk@manstep.dk
SITEMAP:IntroSeo (IKKE SLETTE!!)
Signifikant virksomhedsudvikling
Organisk virksomhedsudvikling
Personlig coaching
Innovation
Videndeling på tværs af mennesker og landegrænser
Lederseminar
Fra modstand - til fælles fokus (De 6 kasketter)
Business Excellence
Lean Management
Best Practice Training
Dynamisk Projektstyring
Viden Coaching
Next Practice
WorkDynamic
Costumer’s Voice