Manstep - takes you to a new level - <a href="http://www.manstep.dk/business_excellence"><div id="drop">Business Excellence</a></div>
   
Business Excellence
Business Excellence

Business Excellence er skabt for at udvikle virksomheder i retning af Excellence med et klart blik
for helheden - 360 grader rundt.

Det store overblik

Med dette værktøj i hånden giver det virksomhedens topledelse og bestyrelse et unikt overblik
over virksomhedens nuværende niveau; styrker, svagheder og indsatsområder, direkte målt op
imod en international business standard.                           

Strategisk ledelsesværktøj
Med Business Excellence modellen er vejen banet for en afbalanceret prioritering af de kritiske
indsatsområder i virksomheden. Værktøjet måler og peger i hvilken retning, virksomheden bør udvikle
sig på sigt.

Målgruppe
Målgruppen er virksomhedens adm. direktør og bestyrelse, samt øvrige personer der er med til at definere
virksomhedens mål og retning. 

Business Excellence model
Vi anvender den internationale business excellence model, EFQM. Den eneste officielle målemetode for
Business Excellence på et internationalt niveau. EFQM-modellen rummer alle øvrige management modeller
uanset virksomhedens ideologiske ståsted.

Benchmarking på virksomhedsniveau
Business Excellence er et unikt værktøj til benchmarking på tværs af landegrænser og brancheskel. En
måling af world class performance på virksomhedsniveau. Business Excellence er et arbejdsværktøj, der
giver det ultimative overblik over virksomhedens samlede styrker og svagheder fordelt på 9 hovedområder.


Tilbage til forsiden >>>

Manstep - Fugleparken 71 - 2690 Karlslunde - Telefon: 21 75 15 52 - E-mail: sk@manstep.dk
SITEMAP:IntroSeo (IKKE SLETTE!!)
Signifikant virksomhedsudvikling
Organisk virksomhedsudvikling
Personlig coaching
Innovation
Videndeling på tværs af mennesker og landegrænser
Lederseminar
Fra modstand - til fælles fokus (De 6 kasketter)
Business Excellence
Lean Management
Best Practice Training
Dynamisk Projektstyring
Viden Coaching
Next Practice
WorkDynamic
Costumer’s Voice