Manstep - takes you to a new level - <a href="http://www.manstep.dk/coaching"><div id="drop">Personlig coaching</a></div>
   
Personlig coaching
Personlig coaching

Personlig udvikling i to forskellige retninger
Vores personlige træningsprodukter bevæger sig i to forskellige retninger og har 2 forskellige formål.
Fællesnævneren for begge produkter er individet og den personlige vækst.

Når væksten er personlig
Værdien ved personlig coaching er, at uafdækket potentiale bliver frigivet. Vi hjælper med en større
faglig selvindsigt og frigører det reelle potentiale til at kunne yde mere i dagligdagen. Et personligt
potentiale som du selv er med til at afdække - indefra og ud.


Produkter:
                  Niveau:              Kendetegn:
 
Viden Coaching           Operativt             Frigiv den passive viden og gør den aktiv

Search Coaching         Operativt             Vejen frem til det nye job. Outplacement med ægte jobgaranti.  


Målgruppe
Målgruppen for Viden Coaching er ledere og medarbejdere, som ønsker at styrke deres personlige
formåen i dagligdagen, med større indsigt og effektive hjælpeværktøjer.

Målgruppen for Search Coaching er ledere og medarbejdere, der ønsker at skifte job gennem en solid
personlig indsigt og med et stærkt jobsøgningsværktøj i hånden.


Tilbage til forsiden >>>

Manstep - Fugleparken 71 - 2690 Karlslunde - Telefon: 21 75 15 52 - E-mail: sk@manstep.dk
SITEMAP:IntroSeo (IKKE SLETTE!!)
Signifikant virksomhedsudvikling
Organisk virksomhedsudvikling
Personlig coaching
Innovation
Videndeling på tværs af mennesker og landegrænser
Lederseminar
Fra modstand - til fælles fokus (De 6 kasketter)
Business Excellence
Lean Management
Best Practice Training
Dynamisk Projektstyring
Viden Coaching
Next Practice
WorkDynamic
Costumer’s Voice