Manstep - takes you to a new level - <a href="http://www.manstep.dk/lean"><div id="drop">Lean Management</a></div>
   
Lean
Lean Management

Den effektive organisation

Behovet for at være en effektiv organisation er en tvingende nødvendighed for mange. Kravet
om at kunne
levere ydelser hurtigt og herunder "rigtig første gang" er stort - såvel eksternt som
intern
. Det konkret svar til denne realitet er Lean, hvor man via medarbejdernes input skaber
forudsætningerne for at afdække, drøfte og tilvejebringe nye løsninger der bidrager med at trimme

og justere organisationen på vitale områder.

Medarbejderne er motoren i Lean-processen

I Lean er det medarbejderen der er motoren i forandringsprocessen. Medarbejderne skaber løbende

forbedringer i dagligdagen på alle niveauer i virksomheden. Effekten er langvarig og robustheden

er i top da medarbejderne selv har andel i løsningen. 
           

Lean er:


  • Definere værdi sammen med kunden
  • Kortlægge varestrømme 
  • Gøre medarbejderne til motoren i forandringsarbejdet
  • Minimere gennemløbstider
  • Minimere ressource spild (mennesker, tid, maskiner, materialer, råstoffer m.m.) 
  • "Rigtig første gang" (ingen fejl i en styret proces)
  • Effektivisering
  • Nå virksomhedsmål  
  • Løbende forbedringer 
  • Indsigt i Lean tankegangen      

                  

Målgruppe

Direktører, produktions-, afdelings- og logistikchefer, udviklingsafdelinger m.m.    

 

Kunden og virksomhedsprocesserne er i centrum

Værdibegrebet kan kun defineres af kunden og virksomheden selv, og indeholder mere end blot et
fokus på pris og bundlinie. Vi hjælper aktivt vores kunder med at få et solidt overblik over værdi-
skabelsen og virksomhedsprocesserne. Når overblikket først er etableret, åbner det op for en dialog
om kvalitet og effektivitet i processerne. Og hvad behovet er for en trimning/
optimering for at nå
virksomhedens mål.

 

Lean - en vestlige og japansk version

Manstep har indgående kendskab til såvel den ægte japanske som den vestlige udgave af Lean (6 Sigma,

Balck Belt* m.m.). Begge udgaver har deres egen styrke. I den vestlige udgave er Lean processen typisk 

drevet af en Lean-specialist på området, hvorimod i den japanske udgave er processen i langt højere

grad drevet af medarbejderne selv efter en grundig introduktion og træning  i dette arbejde.


Praktisk Lean erfaring fra japansk virksomhed m.m.
Mere end 25 års erfaring med Lean, herunder praktisk Lean arbejde i japanske virksomheder,
fortæller os,
at den japanske udgave er den mest robuste løsning vurderet på den lange bane. Af samme
årsag er det
ofte denne Lean model vi anbefaler til vores kunder. Men det vil altid komme an på en konkret
vurdering
alt efter organisationens aktuelle udfordringer, tidsaspektet, den generelle organisatoriske formåen, m.m.  


En kobling til andre Manstep værktøjer

Manstep har desuden værktøjet til, at virksomheden efterfølgende, både kan fastholde det nye
niveau, men også selv kan videreudvikle det, trin for trin, mange år frem i tiden.   
 

 


*) Quality expert
Joseph M. Juran has described Six Sigma as "a basic version of quality improvement," stating
that "[t]here is nothing new there. It includes what we used to call facilitators. They've adopted more flamboyant terms,
like belts with different colors.
I think that concept has merit to set apart, to create specialists who can be very helpful.
Again, that's not a new idea. The
American Society for Quality long ago established certificates, such as for reliability
engineers."

 

 

Tilbage til forsiden >>>

Manstep - Fugleparken 71 - 2690 Karlslunde - Telefon: 21 75 15 52 - E-mail: sk@manstep.dk
SITEMAP:IntroSeo (IKKE SLETTE!!)
Signifikant virksomhedsudvikling
Organisk virksomhedsudvikling
Personlig coaching
Innovation
Videndeling på tværs af mennesker og landegrænser
Lederseminar
Fra modstand - til fælles fokus (De 6 kasketter)
Business Excellence
Lean Management
Best Practice Training
Dynamisk Projektstyring
Viden Coaching
Next Practice
WorkDynamic
Costumer’s Voice