Manstep - takes you to a new level - <a href="http://www.manstep.dk/best_practice_training"><div id="drop">Best Practice Training</a></div>
   
Best Practice training
Best Practice training

Unik Manstep løsning
Den korte vej til en fælles virksomhedskultur og en ny ændret adfærd går gennem Best Practice training.  
Det bedste af denne verden er samlet i dette videndeling- og medarbejdertræningsprogram ved navn
Best Practice training. Manstep har udviklet denne unikke løsning tilbage i begyndelsen af 90'erne, og
har løbende videreudviklet det frem til i dag. Løsningen består af elementer fra japansk teamwork og
Kaizen, amerikansk fokus på facts og resultater - samt et godt dansk menneskesyn og sund fornuft.

World class videndeling og medarbejdertræning
Vores kunders internationale kunder bruger stor ord om vores aktive videndeling / træningskoncept. 
Udtalelser som "World class" fra assessors fra Audi, Volvo og Nissan. Eller Plant Manager fra Renault
der udtalter: "I thought I've seen every Knowledge Sharing program around the world - but this 
Best Practice training is good! Very good - indeed!"
 

Super effektiv implementering, intern medarbejderoplæring og større tryghed
En systematisk intern medarbejdertræning er et særdeles vigtigt og vitalt element i Best Practice
training. Oplæringstiden for den nye medarbejder falder drastisk med Best Practice training, samtidig
med at hele kvalitetsniveauet målbart hæves. Den klassiske problemstilling med implementeringen af 
noget nyt elimineres fuldstændigt med Best Practice training. Best Practice training er uden
sammenligning den bedste løsning til en effektiv implementering af noget nye - både på kort og
lang sigt. Det bevirker, at de nye medarbejdere langt hurtigere kan glide ind på samme niveau
som de mere erfarne medarbejdere, og samtidig være mere trygge med deres nye arbejde.
Træningen foretages internt on-the-job og gennemføres 100% af virksomhedens egne medarbejdere.
Oplæringstiden nedskæres med 30 - 50% og kvaliteten i arbejdet stiger typisk 10 – 25%.

                      

·   Ny fælles virksomhedskultur  

·   Medarbejdertræning på den ½ tid - i en mere ensartet kvalitet

·   Bedre kvalitet og service (+ 25%)

·   Større produktivitet (+ 20%)

·   Større arbejdsglæde og tryghed (De 7 intelligenser)

·   Aktiv videndeling (op til 95%, direkte menneske til menneske) 

·   Større kunde - og medarbejderloyalitet (+ 20%)

·   En stærk basis for yderligere virksomhedsudvikling 
 
  

  
Motivation og psykologi

Medarbejderne oplever Best Practice training som både motiverende og inspirerende at arbejde med i praksis.
Den traditionelle skepsis mod noget nyt bliver hurtigt vendt rundt til en fornyet arbejdsglæde. Det er en proces,
hvor alle bliver inddraget 100%, og hvor man i meget høj grad kan være med til at påvirke det endelige resultat.
Både før, under og efter processen er gennemført. Best Practice training konceptet bygger på den seneste
psykologiske viden. Bl.a. Howard Gardners ”De 7 intelligenser” og Viktor E. Frankls, ”Logoterapi” samt flere
andre relevante psykologiske teorier. Medarbejdertilfredsheden stiger typisk mellem 10 – 20%.

Ny fælles virksomhedskultur
Kulturen ændres roligt men sikkert. Det nye element er, at kulturen i dette tilfælde ikke ændres oppefra-og-ned i
organisationen, men indefra-og-ud. Forandringen skabes af medarbejderne selv via en styret proces. Der er ingen
smarte buzz-words eller døgnfluer i denne forandringsproces. Den nye kultur skabes i en ny og tæt vekselvirkning
mellem medarbejderne og ledelsen. Derved udnyttes de samlede kompetencer optimalt i hele organisationen.

Aktiv videndeling 
Videndeling er uhyre effektiv når det sker direkte - menneske til menneske, uden brug af videndatabaser. En 
aktiv videndeling mellem medarbejderne er selve grundstenen i Best Practice training. Der skabes en ny fælles
platform af viden og erfaring. Som et puslespil samles brikkerne fra de enkelte medarbejdere til en ny dagligdag.
Den ikke-værdiskabende viden og adfærd erstattes systematik af ny viden og ny adfærd. Denne nye essens af
viden og god praksis kan nu relativt enkelt flyttes mellem mennesker, skiftehold, afdelinger og på tværs af lande-
grænser. Det kræver blot en Best Practice training nøgle til at frigøre denne viden et nyt sted og videreføre det 
effektive koncept her. Evnen til at dele viden stiger typisk til et niveau omkring 80 – 95%

Kvaliteten stiger målbart
En kvalitetsfremgang på 10 – 25% med Best Practice training er normalt. Kvaliteten i det færdige produkt eller
ydelse stiger både synligt og målbart med anvendelse af Best Practice training. Kvalitetsdokumentationen bliver
tilmed langt mere funktionel og mere værdiskabende for virksomheden. Hvis det ønskes kan en ISO 9001 certificering
gennemføres på kort tid og med en uhørt lille papirmængde, inkl. en direkte positiv effekt på bundlinien. 

Dækningsgraden stiger
Et løft i dækningsgraden på 5 –15 % er normal, når Best Practice training er implementeret i virksomheden.
Tilbagebetalingen kommer allerede i løbet af de første 6 – 12 måneder, men effekten fortsætter aktivt med
at bidrage til bundlinien mange år frem i tiden.  

Lean / effektivitet
Produktiviteten stiger også som en direkte konsekvens af Best Practice training metoden. Effekten ses tydelig f.eks. 
i forbindelse med omstillingsarbejdet fra produkt X til produkt Y, hvor spildtid mindskes og alle vitale fejl elimineres.
Lean metodikken er indbygget i selve Best Practice training metoden, og skal derfor ikke særskilt implementeres
efterfølgende. Effektiviteten stiger typisk mellem 10 – 20%.

Første niveau i en udviklingsproces
Best Practice training er et vigtigt basisfundament i en organisatorisk udviklingsproces, og har et klart fokus på
videndeling og menneskers adfærd. Via dette stærke baisfundament kan virksomheden koble to yderligere niveauer 
på efterfølgende. Det næste niveau kalder vi Next Practice, og har et klart fokus på en medarbejderdreven
innovationsproces. Det sidste niveau kalder vi for WorkDynamic, her skabes en særdeles stærk og meget dynamisk
fælles virksomhedskultur, der både kan og vil skabe store og små forandringsprocesser overalt i virksomheden. 
  


                           

Læs mere om Next Practice her >>>

Læs mere om WorkDynamic her >>>

Her finder du mere information om:

  • Medarbejdertræning - på den ½ tid og i en mere ensartet kvalitet
  • Motivation og psykologi bag løsningen
  • Ny fælles virksomhedskultur
  • Videndeling - op til 95%
  • Kvaliteten - der stiger mellem 10 - 25%
  • Dækningsgraden - der stiger 5 - 15%
  • Effektiviteten - der stiger 10 - 20% 

Fra Best Practice training og aktiv videndeling tilbage til forsiden >>>

Manstep - Fugleparken 71 - 2690 Karlslunde - Telefon: 21 75 15 52 - E-mail: sk@manstep.dk
SITEMAP:IntroSeo (IKKE SLETTE!!)
Signifikant virksomhedsudvikling
Organisk virksomhedsudvikling
Personlig coaching
Innovation
Videndeling på tværs af mennesker og landegrænser
Lederseminar
Fra modstand - til fælles fokus (De 6 kasketter)
Business Excellence
Lean Management
Best Practice Training
Dynamisk Projektstyring
Viden Coaching
Next Practice
WorkDynamic
Costumer’s Voice