Manstep - takes you to a new level - <a href="http://www.manstep.dk/aktiv_videndeling"><div id="Menutop">Aktiv videndeling</div></a>
   
Aktiv videndeling
Aktiv videndeling

Videndeling - hvor svært kan det være!
Fra tid til anden støder man på dette synspunkt i forskellige organisationer. Men i realiteten er intet
mere problematisk end at negligere udfordringen mht. videndeling på tværs af mennesker og landegrænser.
Videndeling er i praksis svært uden den rette knowhow og de rigtige løsninger. Derfor har Manstep udviklet
nye effektive løsninger til brug for videndeling. Effektive løsninger man selv let kan arbejder videre med
efter vi har startet processen op.

Viden er som et isbjerg

Langt hovedparten af menneskers viden er passiv/tavse viden der ligger skjult under overfladen. En direkte
sammenligning mellem menneskers viden og et isbjerg er derfor meget nærliggende. Denne store passive og
tavse viden
indeholder nøglen til nye og mere effektive løsninger på nye og gamle udfordringer i organisationen.
Den passive viden rummer også nøglen til en ny fælles kultur (fælles adfærd), 
en målbar større innovationsgrad, 
samt både evnen og lysten til at skabe vedvarende forandringer overalt i organisationen.


Er viden og information det samme?

Det er de færreste organisationer der er bevidste om forskellen på viden og information (data). Heri ligger 
en konkret udfordring med hensyn til at få succes med videndeling. Forskellen på viden og information
er stor i teori og praksis. Lad os tage udgangspunkt i definitionen på viden:

                          "Knowledge is information that changes something or somebody"

                           Peter F. Drucker ("The New Realities")  

 

Information skal, med andre ord, først internaliseres i individet, før vi kan tale om en vellykket overgang fra
information til ny viden. Reelt er der tale om en rejse gennem individets perceptionsfilter. Vi kender inputtet
(informationen) men vi kender ikke outputtet (viden og adfærden) hos individet før til sidst. Derfor er forskellen
på viden og information stor. Og de skal håndteres på hver sin måde for at skabe en succesfuld videndeling.  

Vi skaber et vigtigt fodskifte
Manstep skaber et vigtigt fodskifte fra at have fokus på ”de perfekte rammer” til videndeling, til at skabe en
praktisk, jordnær og effektiv videndeling uagtet de miljømæssige og organisatoriske rammer.  Populært sagt går
vi efter bolden (viden) og lader bevidst de perfekte rammer glide lidt i baggrunden. Vi lægger få men nødvendige
organisatoriske trædefliser for at skabe en effektiv videndeling. 

Løsningen er krystal klart - men tilrettes også efter behov
Vores erfaring fortæller os, at de optimale rammer i sig selv ikke skaber en effektiv videndeling. De åbne kontor-
landskaber
, kreative sækkemøbler og seriøse udtalelser om vigtigheden af videndeling, gør ikke forskellen i sig selv.
Det er ikke det samme som at sige, at disse initiativer er forkerte, men blot en reminder om, at videndeling skal
skabes indefra (læs mere herom senere i teksten). Vores tilgang til videndeling er krystal klar og består af en række
grundelementer vi aldrig fraviger, men sammensætningen og det endelige udseende tilpasses efter det aktuelle behov.


Den klassiske definition på videndeling knytter sig til tre udsagn:

 • Opsamle viden
 • Lagring af viden
 • Deling af viden

Men reelt passer denne definition bedre på informationsdeling end på effektiv videndeling.

 

Der skal mere til for at skabe effektiv videndeling 

Med udgangspunkt i vores 13 års erfaring med videndeling rækker denne definition ikke langt. Det kræver
mere end tre korte udsagn for at skabe en effektiv og succesrig videndeling i en organisation. Desuden
ligger de største udfordringer ved videndeling ofte på helt andre områder f.eks.:

 • Frigør den passive viden (isbjerget) 
 • Afstemme viden på tværs af mennesker, afdelinger og landegrænser (løbende kvalitetssikring) 
 • Løbende ændringer i mange menneskers vaner og arbejdsrutiner (kulturen)
 • Skabe en simpel, logisk og overskuelig platform for videndeling (transparens og struktur)
 • Indsigt i motivationsfaktorerne vedr. videndeling (psykologi)
 • Indsigt i hjernefunktionaliteten vedr. viden/videndeling (fysiologi)  

Listen er ikke komplet, men den giver en ide om hvad videndeling kræver for at blive en succes. Det
gør videndeling både kompleks og udfordrende. Det korte svar på udfordringen kalder vi Aktiv videndeling.


Aktiv videndeling er baseret på organisatorisk videndeling 
Aktiv videndeling er et nyt interessant begreb for mange organisationer. Aktiv videndeling er et logisk svar
på den konkrete udfordring der ligger i, at frigive og dele viden langt mere effektivt end i dag. På tværs af
mennesker, afdelinger, kulturer og landegrænser. I produktionen, administrationen, serviceafdelingen,
salgsafdelingen, projektafdelingen, udviklingsafdelingen m.m. Vores løsninger er baseret på organisatorisk
videndeling og ikke på software løsninger (vigtigt).

Aktiv videndeling i 6 punkter

Aktiv videndeling er optimal videndeling samlet i én kort effektiv proces. Løsningen bliver aldrig uoverskuelig,
men rummer omvendt alle de nødvendige elementer for at skabe en praktisk og effektiv videndeling, f.eks.:

 • Fastholder og dokumenterer viden i organisationen
 • Systematik læring i en løbende on the job proces
 • Systematisk frigives en stor mængde passiv viden i hele organisationen (isbjerget)
 • Løbende afstemmes viden tværs af mennesker, afdelinger og landegrænser
 • Systematisk videndeling hvor menneskers vaner og arbejdsrutiner løbende justeres og ændres 
 • Skaber en mere dynamisk og nytænkende virksomhedskultur, der trives med at kunne ændre mål og retning

Flytter viden mellem A og B

Aktiv videndeling hjælper virksomheder med at opsamle/flytte knowhow – hurtigere og mere dynamisk end normalt. 
Aktiv viden opsamler knowhow hos A og flytter det over til B - let og elegant. Man udnytter den aktive, passive
og tavse viden i virksomheden optimalt. På tværs af mennesker, afdelinger, landegrænser og kulturer. Man skaber
en ny dynamisk kultur i virksomheden – både hos A og B. Dynamikken forstærkes lokalt, og man kan efter
behov foretage en løbende benchmarking og videndeling på tværs af landegrænser. Let og effektivt.

 

                                  
                              Eksempler på viden vi har flyttet for forskellige virksomheder via aktiv videndeling


  

Særdeles motiverende og inspirerende proces

Aktiv videndeling er den mest motiverende og positive måde, man kan arbejde med forandringer og optimering på.
Processen drives 100% af medarbejderne selv og deres samlede aktive/passive viden. Der frigives løbende en stor 
mængde passiv og tavs viden som skaber en ny dynamik der ikke er set før. Aktiv videndeling skaber en spændende
og langt mere inspirerende arbejdsplads for alle - uanset hvad man arbejder med til dagligt.  

Mindre stress, faldende sygefravær og stigende medarbejderloyalitet
Stress er direkte koblet sammen med følelsen af afmagt og til en manglende udsigt til positive forandringer
i fremtiden. Netop dette element tager aktiv videndeling et effektivt livtag på. Det faktum, at medarbejderne
både udpeger og vedvarende skaber små og store forbedringer, mindsker stress påvirkningen systematisk.
Under disse konditioner har stress trange kår for at overleve. Effekten kan aflæses direkte på et faldende
sygefravær og en stigende medarbejderloyalitet. D
et er langt sjovere at gå på arbejde, når man er med til
at gøre en mærkbar forskel i dagligdagen.

Når videndeling bliver til en ny 2. generations Lean proces

Visionære virksomheder har udpeget aktiv videndeling som en ny intelligent Lean metode (2. generations Lean) 

- nu overført til menneskers viden og ikke blot til fysiske produkter, processer eller administrative rutiner. Dette 

billede er ikke helt forkert, selvom det ikke fuldt ud dækkende for indholdet af aktiv videndeling.

Aktiv videndeling åbner en uudtømmelig kilde af aktiv og passiv viden der systematisk sættes sammen på en

ny og effektiv måde. Netop dette aspekt gør aktiv videndeling målbart mere værdiskabende end en traditionel 

Lean proces. Lean processen høster flittigt - men frigøre ikke systematisk en stor passiv og tavs viden. Men

det gør aktiv videndeling derimod. Derfor betegnes aktiv videndeling som en mere intelligent løsning.   
 

Viden består af 4 kategorier

Viden er ikke blot viden, og af samme årsag er det en fordel at opdele viden i 4 kategorier. Den første

kategori er aktiv viden, som er den bedste kategori. Aktiv viden er viden der deles på tværs og omsættes

til handling og nye resultater. Aktiv viden står aldrig stille, men forandrer sig dynamisk med en verden i

konstant bevægelse. Den anden kategori er passiv viden. Passiv viden er glemt viden, eller viden vi er

usikker ved at anvende af forskellige årsager. Den tredje kategori er tavs viden. Den tavse viden er

viden der bevidst tilbageholdes og ikke deles af forskellige årsager. Den fjerde og sidste kategori er

manglende viden og er selvforklarende i sin ordlyd. 


 

 

                                                                             

                           Kun 10 % af al viden bliver til aktiv viden, 90 % ender som passiv eller tavs viden.

 

Mansteps begreber adskiller sig marginalt fra en række gængse men ulogiske/diffuse begreber på området.

Vi anvender derimod logiske begreber alle kan gennemskue uden en større faglig indsigt. Det skaber større

forståelse og større gennemskuelighed for alle mennesker.

Eksempel på passiv viden

Næsten alle har prøvet at komme hjem fra et kursus, en efteruddannelse eller lignende og desværre måtte
erkende, at man reelt ikke har lært noget nyt. Man kendte – mere eller mindre - til principperne,
teorien og metoden i forvejen. Problemet er sjælden en grundliggende mangel på viden. Der er masser af
viden hos alle medarbejdere. Men det er desværre en passiv viden. Viden vi ikke evner at omsætte eller
”oversætte” til aktiv viden - og dermed skabe handling og nye resultater.  

Eksempel på tavs viden

Der er mennesker, der er overbevidst om, at jo mere viden de har monopol på, jo større jobsikkerhed har de.
F.eks. den erfarende medarbejder der har fået til opgave at oplærer en ny kollega. Men under oplæringen
undlader den erfarende medarbejder bevidst at videregive alle vitale elementer og vigtige detaljer. Denne
tilbageholdte viden betegnes som tavs viden. Tavs viden forekommer på alle niveauer i virksomheden.
Omfanget varierer meget fra organisation til organisation.

 

Resultatet/effekten

Effekten ved at arbejde med aktiv videndeling er synlig og målbar på en række områder, f.eks:

 • > 95 % vital viden frigives, fastholdes, dokumenteres og deles systematisk på tværs i organisationen 
 • Forandringer der normalt tager måneder - sker fremover i løbet af få dage/uger
 • Oplæring af nye medarbejdere sker typisk på den halve tid og i en signifikant højere kvalitet end tidligere
 • En ny fælles virksomhedskultur skabes indefra "stone by stone" direkte via medarbejderne 
 • Innovationsgraden i hele virksomheden stiger typisk med 200 - 500 %
 • Effektiviteten i arbejdet stiger typisk med 10 - 25 %
 • Kvaliteten i arbejdet hæves typisk med 15 - 30 %
 • Medarbejdertilfredsheden stiger typisk med 10 - 20 %
 • Kundetilfredsheden hæves typisk med 15 - 30 %. 

Læs mere om effekten her

 

"World Class" videndeling - udtaler Audi, Volvo, Nissan og Renault

Vores kunder (1. led) og deres kunder (2. led) giver vores løsninger pæne ord med på vejen. F.eks. har assessors

fra Audi, Volvo, Nissan og Renault givet vores løsninger prædikatet ”World Class” uafhængigt af hinanden, hos en af

vores kunder. Det Norske Veritas (DNV) har tilsvarende auditeret vores arbejde hos en anden kunde. DNV’s

bemærkning var: ”Det er smart, enkelt og effektivt - og effekten kan positivt aflæses på nøgletallene”. DNV har

efterfølgende varmt anbefalet vores løsninger til andre virksomheder.

 

Aktiv videndeling - 4 effektive løsninger på 3 forskellige niveauer:

 

Aktiv videndeling niveau 1 – Best Practice training – at træde i andres fodspor
Best Practice er at gentage andre menneskers gode praksis og adoptere den som ens egen.
Kommer man fra et udgangspunkt, der ligger et godt stykke under det aktuelle best practice niveau,
giver det god mening og skaber det reel værdi at adoptere Best Practice. Men ligger man resultatmæssigt
tæt på det bedste, skaber det en minimal effekt at efterligne andres praksis. Normalt er Best Practice
vanskeligt at implementere især i danske organisationer primært af kulturelle årsager, men med vores Best
Practice training har vi skabt en hel unik løsning der virker særdeles effektivt også i danske organisationer.
Konklusion: Videndeling via Best Practice training har en god effekt, hvis man er kommet bagud i forhold
til de bedste. Svagheden vedr. Best Practice er, at man blot gentager andres succes, der skabes intet nyt.    

Aktiv videndeling niveau 2 – Next Practice – at træde et skridt foran
Hvor Best Practice handler om at træde i andres fodspor, så omhandler Next Practice, at man -
helt
bevidst - træder et skridt foran, eller et skridt ved siden af den gældende Best Practice. Denne bevidste
og afstemte kursændring er derfor ikke en Best Practice - men derimod en Next Practice. Next Practice
er fremtidens og morgendagens nye praksis skabt ud fra - et behov og ønske om - at komme videre og
udvikle dagligdagen på en dynamisk måde. Når Next Practice kulturen effektivt er implementeret i
organisationen, er alle nye input en interessant inspirationskilde til at løfte Next Practice endnu et trin
op, i det omfang at det skaber ny værdi. Konklusion: Next Practice er på den ene side løbende videndeling
og erfaringsudveksling, og på den anden side systematisk innovation skabt på basis af en fælles platform.
Next Practice er meget robust i dagligdagen og kræver en minimal indsats for at arbejde effektivt.  
Svagheden vedr. Next Practice er meget lille og omhandler rækkevidden af tværsamarbejdet i organisationen.

Aktiv videndeling niveau 3 – WorkDymanic – at skabe et helt nyt spor (World Class)
Dynamikken, der skabes gennem Next Practice kulturen, kan forøges signifikant ved at sætte en kraftig
turbo på processen og måden det hele organiseres på. WorkDynamic processen opstartes normalt først
efter at organisationen er blevet fortrolig med Next Practice. WorkDynamic er skabt til ambitiøse
organisationer, der ønsker at skabe et nyt niveau inde og ude for branchen. Et helt nyt niveau der
differentierer organisationen signifikant fra alle de andre mht. nytænkning, innovation, større dynamik
i alle afdelinger og i hele organisationen, samt evnen og lysten til at udvikle organisationen indefra på
alle vitale områder. Konklusion: WorkDynamic er vejen frem til en ”World Class” organisation, hvor en
dynamisk og innovativ videndeling er hele omdrejningspunktet for organisationen. Svagheden vedr.
WorkDynamic er, at løsningen kræver lidt løbende "nursing" fra Mansteps side for at arbejde optimalt.

Aktiv videndeling niveau 3 - Dynamisk Projektstyring - hæver dækningsgraden målbart i projektet
Videndelingen og dynamikken der skabes under WorkDynamic har vi omformet til
 et uhyre effektivitet
projektstyringsværktøj. Viden fra de tidligere projekter opsamles nu helt systematisk og genanvendes i
de efterfølgende projekter på tværs af mennesker og landegrænser. Effekten er slående og signifikant. 
Typisk vil dækningsgraden i et samlet projektforløb hæves mellem 5 - 10 %. Desuden stiger kvaliteten
og effektiviteten i projektarbejdet, samt både medarbejdere - og kundetilfredsheden vokser også markant.
Konklusion: Dynamisk Projektstyring er vejen frem til en målbar mere værdiskabende projektorganisation,
der arbejder systematisk med videndeling på tværs af projekter, mennesker og landegrænser.
 Svagheden
vedr. Dynamisk Projektstyring er, at løsningen kræver lidt løbende "nursing" fra Mansteps side for at
arbejde optimalt.
   
 

 

Aktiv videndeling på tre niveauer - for alle typer jobfunktioner:

 • Basis niveau (Best Practice training) = Aktiv videndeling.   
 • Middel niveau (Next Practice) = Aktiv videndeling + medarbejderdreven innovation
 •  Højt niveau (WorkDynamic) = Aktiv videndeling + ny dynamisk virksomhedskultur (NYHED). 

 

Aktiv videndeling - for projektstyring

 • Højt niveau (Dynamisk Projektstyring) = Aktiv videndeling + en løbende læringsproces i hele organisationen (NYHED) 

Behovet afgør hvor man starter. Efterfølgende kan man altid opgradere til næste niveau, når behovet opstår.


 

                   

                         Bemærk venligst, at både Best practice og den personlige praksis betegnes som passiv videndeling

 


Læs om vores kursus Videndeling på tværs af mennesker og landegrænser her >>> 

Tilbage til forsiden vedr. videndeling >>> 

Manstep - Fugleparken 71 - 2690 Karlslunde - Telefon: 21 75 15 52 - E-mail: sk@manstep.dk
SITEMAP:IntroSeo (IKKE SLETTE!!)
Signifikant virksomhedsudvikling
Organisk virksomhedsudvikling
Personlig coaching
Innovation
Videndeling på tværs af mennesker og landegrænser
Lederseminar
Fra modstand - til fælles fokus (De 6 kasketter)
Business Excellence
Lean Management
Best Practice Training
Dynamisk Projektstyring
Viden Coaching
Next Practice
WorkDynamic
Costumer’s Voice