Manstep - takes you to a new level - Videndeling på tværs af mennesker og landegrænser
   
Kursus
Videndeling på tværs af mennesker og landegrænser

Videndeling på tværs af mennesker og landegrænser
Flytning af viden på tværs af landegrænser/enheder er en stor udfordring for alle virksomheder uanset
branche og størrelse. Ofte har man fokus på de store linjer under en flytning og glemmer ofte overførslen
af vital viden. Konsekvensen er imidlertid hårdtslående og direkte målbart. I årsregnskabet kan man ofte
læse om ”uforudset lang indkøringsperiode”, ”tekniske problemer”, lav effektivitet i arbejdet, dårlig
produktkvalitet og en ”stor kulturbarriere” for blot at nævne nogle få konkrete udfordringer.

 

Hvor svært kan det være?

Intet er mere fejlagtigt end at negligere udfordringen mht. videndeling på tværs af landegrænser/enheder.
Effektiv videndeling er uhyre svært uden den rette indsigt og de rigtige løsninger. Med dette faktum som
udgangspunkt har Manstep gennem en årrække udviklet en unik knowhow og skabt nye effektive løsninger
til brug for videndeling på tværs af lande-grænser/enheder og kulturer. Effektive løsninger virksomheden
selv kan arbejder videre med efter Manstep har startet videndelingsprocessen op.

 

Viden er virksomhedens DNA

Viden og knowhow er i realiteten hele forretningsgrundlaget og rummer virksomhedens sande dna-kode.
Der findes ingen andre ressourcer i virksomheden der er mere vital end viden. Penge, maskiner, processer
og råvarer kan fremskaffes stort set overalt og skaber ingen merværdi i sig selv. Væksten kommer først
når den rette viden tilsættes i rette omfang. 

                              
                               Eksempler på viden vi har flyttet for forskellige virksomheder via aktiv videndeling

Kursus elementer
Med udgangspunkt i disse facts består vores videndelings kursus af følgende elementer:

  • En gennemgang af de typiske fejl i forbindelse med videndeling og konsekvensen heraf
  • En konkret dialog om det aktuelle niveau for videndeling (hvor står man i dag?)
  • Den effektive metode for videndeling på tværs af mennesker og landegrænser
  • Videndeling på medarbejdere, projektleder og ledelsesniveau (fællestræk og forskelle)
  • Hvordan kommer man godt i gang med videndeling? (en step-by-step plan)

Kursusform
Kurset formes et godt stykke hen af vejen af mødedeltagerne selv - alt efter behov. Det er vores erfaring,
at denne fleksible kursusform er mere værdiskabende for mødedeltagerne end et helt fast kursusindhold. 
Vi prioriterer kursus tiden på dér hvor skoen trykker og ikke på områder som man allerede har fod på. 

 

Vi anbefaler, at man afsætter minimum 2 - 4 timer til et effektivt kursus om videndeling på tværs af mennesker
og landegrænser.  

 

Vil du læse mere information om baggrunden for vores kursus om "Videdeling på tværs af mennesker og
landegrænser" kan du
læse mere her >>>  

Fra kursus: Videndeling på tværs af mennesker og landegrænser tilbage til forsiden >>>

Manstep - Fugleparken 71 - 2690 Karlslunde - Telefon: 21 75 15 52 - E-mail: sk@manstep.dk
SITEMAP:IntroSeo (IKKE SLETTE!!)
Signifikant virksomhedsudvikling
Organisk virksomhedsudvikling
Personlig coaching
Innovation
Videndeling på tværs af mennesker og landegrænser
Lederseminar
Fra modstand - til fælles fokus (De 6 kasketter)
Business Excellence
Lean Management
Best Practice Training
Dynamisk Projektstyring
Viden Coaching
Next Practice
WorkDynamic
Costumer’s Voice