Manstep - takes you to a new level - <a href="http://www.manstep.dk/dynamisk_projektstyring"><div id="drop">Dynamisk Projektstyring</a></div>
   
Dynamisk Projektstyring
Dynamisk Projektstyring

Alle projektledere kender til frustrationen over, at deres projektstyringsværktøj ikke indeholder
den sidste nye viden, erfaring og knowhow opsamlet fra tidligere projekter. Fejl fra de tidligere
projekter gentages desværre igen. Netop her finder vi akilleshælen ved næsten alle projektstyrings-
værktøjer i dag. Dynamikken og fleksibiliteten i og omkring værktøjet mangler ofte i dagligdagen til
trods for, at man er udstyret med et avanceret projektstyringsværktøj. Det har udover menneskelige
omkostninger i form af usikkerhed og arbejdsstress m.m., så afføder de gentagende projektfejl både
kundeklager, lav medarbejdertilfredshed og i sidste ende en ringe økonomi i projektet.

Fra fokus på teknik - til fokus på teknik & mennesker
Manstep har besluttet at ændre på dette forhold og skabt en ny dynamisk tilgang til et effektivt  
projektstyringsværktøj. Dette sker uden at strukturen/teknikken i projektet sættes overstyr - tværtimod. 
Vores knowhow sikre en usædvanlig kombination mellem en indsigt i menneskers adfærd, en teknisk,
økonomisk og kundemæssig viden.  

Fremtidens projektløsning
En dynamisk projektstyringsløsning der løbende former sig efter den seneste viden, erfaring og praktiske
knowhow, samt kundens individuelle behov i hvert projekt, er vores konkrete svar på udfordringen.
Løsningen skaber en hel unik "hånd i handske" -effekt. En effektiv løsning der både afstresser, aflaster,
hjælper og støtter projektlederen under hele projektet. En løsning der skaber overblik og kontrol over projektet.  


                                              


Projektstyring kræver styr på 3 kompetencer

Projektstyring kræver udover et godt overblik 3 vigtige kompetencer:

  • Rette viden (opsamle, dele og afstemme viden)
  • Rette adfærd  (effektiv, hensigtsmæssig og afstemt adfærd)
  • En løbende læring (refleksion og afstemt læring)

Disse tre kompetencer er en cyklus og ikke tre isolerede indsatsområder. Til trods for der findes et
utal af yderst avancerede projektstyringssystemer på markedet i dag, har ingen pt. formået at løfte
disse tre basale kerneudfordring ved projektstyring før nu!

Aktiv videndeling
Videndeling er uhyre effektiv når det sker direkte - menneske til menneske, uden brug af videndatabaser.
En aktiv videndeling mellem medarbejderne er selve grundstenen i Dynamisk Projektstyring. Der skabes en
ny fælles platform af viden og erfaring. Som et puslespil samles brikkerne fra de enkelte medarbejdere til
en ny dagligdag. Den ikke-værdiskabende viden og adfærd erstattes systematik af ny viden og ny adfærd.
Denne nye essens af viden og god praksis kan nu relativt enkelt flyttes mellem mennesker, afdelinger og
på tværs af landegrænser. Det kræver blot en Dynamisk Projektstyrings (Aktiv videndeling) nøgle til at
frigøre denne viden et nyt sted og videreføre det effektive koncept her. 

Store og små projekter
Dynamisk projektstyring er effektiv uanset størrelsen på projektet. Det eneste krav er, at projekt-
strukturen er den samme fra projekt til projekt. Resten tager Dynamisk Projektstyring hånd om.

Slut med at gentage de samme fejl 
Løsningen er intelligent og minimere risikoen for at gentage de samme fejl fra tidligere projekter.
Videndeling er 100 % integreret i Dynamisk Projektstyring og sker direkte - menneske til menneske -
uden tunge videndatabaser o. lign.    

Skabt indefra
Styrken ved løsningen skyldes at indholdet opsamles empirisk og ikke ud fra en teoretisk indfalds-
vinkel. Indholdet skabes ikke af eksterne eksperter, eller af et avanceret standardsystem, men alene
af medarbejderne og projektlederen i fællesskab. Det skaber en høj brugervenlighed og et skarpt fokus
på det der skaber værdi.
 Alle ikke-værdiskabende elementer fjernes løbende undervejs i hele processen.    

Risk-analyse/risiko-analyse
Løsningen kan meget enkelt udvides med en meget effektiv risk-analyse, der giver et solidt indblik i
de mest risiko betonede elementer i hele projektet. Risiko-analysen er 100% integreret i Dynamisk
Projektstyring og er yderst brugervenligt og overskueligt for alle.  
 


Tilbage til forsiden >>>

Manstep - Fugleparken 71 - 2690 Karlslunde - Telefon: 21 75 15 52 - E-mail: sk@manstep.dk
SITEMAP:IntroSeo (IKKE SLETTE!!)
Signifikant virksomhedsudvikling
Organisk virksomhedsudvikling
Personlig coaching
Innovation
Videndeling på tværs af mennesker og landegrænser
Lederseminar
Fra modstand - til fælles fokus (De 6 kasketter)
Business Excellence
Lean Management
Best Practice Training
Dynamisk Projektstyring
Viden Coaching
Next Practice
WorkDynamic
Costumer’s Voice