Manstep - takes you to a new level - <a href="http://www.manstep.dk/innovation"><div id="drop">Innovation</a></div>
   
Innovation
Innovation

Innovation er organisationers livline ind i morgendagen. Virksomhedens dynamik afsløres reelt
via omfanget af innovation målt på alle niveauer i organisationen.

Innovation er en fælles sag
Innovation er ikke blot en disciplin, der udøves i en udviklingsafdeling eller i andre tænketanke.           
Innovation kræver bred deltagelse af hele organisationen - på hvert sit plan og med forskellig
rækkevidde, for løbende at kunne drive innovationsprocessen fremad. 

Alle ønsker udvikling men få ønsker forandring 
Dette paradoks er en reel udfordring der i sig selv kalder på forandringer såvel tanke- som
adfærdsmæssigt. Uden de rette og effektive løsninger stiller det virksomheden over for en række
konkrete udfordringer. Manstep har konkrete svar på disse innovative spørgsmål og udfordringer.

De 4 innovationskilder
Innovation kan initieres fra flere sider. Manstep arbejder med 4 forskellige innovations kilder der
hver især udgøre en vigtig ressource for nye idéer, input og løsningsmuligheder: 


           
   
Kilde 1 - Drevet af medarbejderne selv                            Kilde 2 - Drevet af kunderne 

            
    Kilde 3 - Drevet af specialister/R&D                           Kilde 4 -  Drevet af (top-) ledelsen


Innovationsniveauet afhænger af kilden
Graden af innovation er typisk meget forskellig de 4 innovationskilder imellem. Hyppigheden af
nye og innovative ideer er også meget forskellig. Af samme årsag er den innovative virksomhed
afhængig af mere end blot én innovationskilde. Manstep arbejder med alle fire innovationskilder
og vi har stærke løsninger til hver innovationskilde. Stærke løsninger der er særdeles effektive. 


3 stærke innovationsløsninger der arbejder med samtlige innovationskilder:


Medarbejderdreven innovation (kilde 1):

Produkter:                          Niveau:                            Kendetegn:

WorkDynamic®                Strategisk & operationelt    Nyskabende, stor konkurrencefordel, arbejdsglæde og medarbejderloyalitet.

Next Practice                    Taktisk & operationelt        Innovativ, forandringsdygtig, høj anvendelsegrad af input fra medarbejderne.Kundedreven innovation (kilde 2):

Produkter:                          Niveau:                            Kendetegn:

Costumer's Voice             Taktisk & operationelt         Opsamler og oversætter de svære input fra kunderne (kundens stemme i virksomheden) Ledelses- og specialistdreven innovation 
(kilde 3 og 4)

Produkter:                          Niveau:                              Kendetegn:

De 6 kasketter                 Taktisk & operationelt         Hæv kvaliteten og spar 500% i tidsforbrug under problemløsning og innovationsmøder. 
 

Målgruppe:
Målgruppen er veldrevne og sunde virksomheder, der konstant søger efter morgendagens levebrød.
Typisk fordi man søger efter:

  • at skabe en innovativ virksomhedskultur
  • at skabe en forøget innovation i hele organisationen
  • at gøre innovationsarbejdet mere målrettet og mere effektivt 
  • at skabe en innovativ virksomhed i vækst
  • at skabe en virksomhed med en strålende fremtid
  • at skabe en yderst konkurrencedygtig virksomhed 
  • at skabe en virksomhed der primært bygger vindmøller - og færre læhegn
  • hæve kvaliteten i hele innovationsprocessen  
  • fastholde og udvikle den gode knowhow i organisationen


Fra innovation tilbage til forsiden >>>

Manstep - Fugleparken 71 - 2690 Karlslunde - Telefon: 21 75 15 52 - E-mail: sk@manstep.dk
SITEMAP:IntroSeo (IKKE SLETTE!!)
Signifikant virksomhedsudvikling
Organisk virksomhedsudvikling
Personlig coaching
Innovation
Videndeling på tværs af mennesker og landegrænser
Lederseminar
Fra modstand - til fælles fokus (De 6 kasketter)
Business Excellence
Lean Management
Best Practice Training
Dynamisk Projektstyring
Viden Coaching
Next Practice
WorkDynamic
Costumer’s Voice