Manstep - takes you to a new level - <a href="http://www.manstep.dk/next_practice"><div id="drop">Next Practice</a></div>
   
Next Practice
Next Practice

Next Practice - den korte vej til en nyskabende og dynamisk organisation
I alle virksomheder tabes der kostbar viden og gode idéer - hver eneste dag. Der er tale om et stort
uudnyttet potentiale af viden, innovation og nytænkning der går tabt. Udfordringen består i til at opfange,
sortere og omsætte disse idéer i en samlet proces, der skaber værdi for kunden, medarbejderne og
virksomheden som helhed. Svaret på denne konkrete udfordring hedder Next Practice. Next Practice er
særdeles robust og slidstærk når den er korrekt implementeret. Resultatet er en nyskabende og yderst
forandringsvillig/forandringskompetent organisation der stortrives med nye udfordringer. Resultaterne 
skabes fremover indefra medarbejderne selv - og ikke kun oppefra/udefra.  

Next Practice skaber vedvarende innovation fra medarbejdernes side
Udviklingen af nye produkter sker fremover
under en voksende indflydelse fra medarbejdernes side.
Med Next Practice implementeret i organisationen stiger denne medarbejderpåvirkning roligt - men
sikkert. En lind strøm af små og store forbedringer fra medarbejdernes side, sikrer en dynamisk
udvikling af både produkter, services og ydelser som helhed. Men også alle de interne arbejdsmetoder
og arbejdsrutiner optimeres konstant og løbende gennem Next Practice.

Next Practice sætter en startsnor i en ny vækstmotor
Vi har sat en startsnor i en ny vækstmotor. Brændstoffet består af lige dele passiv/tavs viden, samt en 
effektiv anvendelse af medarbejdernes uudnyttede personlige kompetencer.
 Alt dette har vi samlet i én
effektiv proces. Next Practice er navnet. Processen løfter både individet og gruppen op i to tempi. Især
er 2. løft (se grafen) er særligt interessant, da den i praksis fortsætter i det uendelige.
      

                                     

·   Ny virksomhedskultur på baggrund af Next Practice
 
 

·   Innovativ og forandringsbevidst virksomhedskultur (200 - 500%) 

·   Medarbejdertræning på den ½ tid - i en mere ensartet kvalitet

·   Bedre kvalitet og service (+ 25%)

·   Større produktivitet (+ 20%)

·   Større arbejdsglæde og tryghed (De 7 intelligenser)

·   Aktiv videndeling (op til 95%, direkte menneske til menneske) 

·   Større kunde - og medarbejderloyalitet (+ 20%)

·   En stærk basis for yderligere virksomhedsudvikling 

Next Practice skaber en ny virksomhedskultur

Kulturen ændres roligt men sikkert med Next Practice. Det nye element er, at kulturen i dette tilfælde ikke
ændres oppefra og ned i organisationen, men indefra og ud. Forandringen skabes af medarbejderne selv via
en styret proces. Der er ingen smarte buzz-words eller døgnfluer i denne forandringsproces. Den nye Next
Practice kultur skabes i en ny og tæt vekselvirkning mellem medarbejderne og ledelsen. Derved udnyttes de
samlede menneskelige kompetencer optimalt i hele organisationen på baggrund af Next Practice processen.

Next Practice til en verden i forandring
Vi kender alle til de velmenende procedurer og forretningsgange der findes i en virksomhed. Men ind-
holdsmæssigt afspejler de ikke altid det aktuelle knowhow og den gældende praksis i virksomheden.
Der er ofte tale om forretningsgange, der lever sit eget liv i en mappe, og som kun kommer frem i
dagens lys ved specielle lejligheder. Forretningsgange der på ingen måde er værdiskabende - hverken
for virksomheden, medarbejderne eller kunderne.

Fra en tung og usmidig verden
Virksomheden er ofte ikke opmærksom på omfanget af dette problem. Og måtte den være det, kan det
alligevel være svært at ændre på i praksis. Det halter ofte omkring dynamikken og efterlevelsen af disse
forretningsgange. De mister hurtigt flyvehøjde og momentum i dagligdagen. I praksis er de traditionelle
forretningsgange ofte en direkte medvirkende årsag til, at ny viden og vital erfaring ikke pr. automatik
glider ind i dagligdagen. Forklaringen er ofte, at det anses for at være besværligt at ændre på dem.

Til en ny og dynamisk verden via Next Practice
Vi er meget opmærksom på denne udfordring, og derfor har vi arbejdet hårdt med at udvikle en ny og
bedre løsning. Vi har taget udgangspunkt i den seneste viden og knowhow på dette område. Vi har
udviklet en løsning, der både er aktiv, dynamisk og innovativ. Samtidig sker der en klar fastholdelse af
hele udgangspunktet inkl. en klar dokumentation på at Next Practice efterleves i praksis.

Next Practice er Aktiv videndeling
Videndeling er uhyre effektiv når det sker direkte - menneske til menneske, uden brug af videndatabaser.
En aktiv videndeling mellem medarbejderne er selve grundstenen i Next Practice. Der skabes en ny fælles
platform af viden og erfaring. Som et puslespil samles brikkerne fra de enkelte medarbejdere til en ny
dagligdag. Den ikke-værdiskabende viden og adfærd erstattes systematik af ny viden og ny adfærd. Denne
nye essens af viden og god praksis kan nu relativt enkelt flyttes mellem mennesker, skiftehold, afdelinger
og på tværs af landegrænser. Det kræver blot en Next Practice nøgle til at frigøre denne viden et nyt sted
og videreføre det effektive koncept her. Evnen til at dele viden stiger typisk til et niveau omkring 80 – 95%
 
Smidig håndtering af alle nye krav via Next Practice
Når der først er sat strøm på den lokale interne forandrings- og forbedringsproces opleves nye krav fra
ledelsen, kunderne eller lovgivningen, langt mindre belastende end tidligere. Ofte skaber disse nye krav 
en direkte positiv udfordring, da organisationen nu er trænet og gearet, til at kunne håndtere store og
små forandringer på en dynamisk og struktureret måde.      

Next Practice skabes via en ny indefra og ud proces
Vi arbejder via en indefra og ud proces og ikke via en klassisk top down proces. Processen både starter
og slutter hos medarbejderne – præcis som det bør være. Next Practice sikrer, at de sidste nye krav, den
seneste viden og erfaring automatik indarbejdes i dagligdagen. Via et nyt træningskoncept fastholdes
niveauet, samtidig med der opsamles input til morgendagens praksis. Det hele sker i én samlet proces.
Den løbende træning foretages af virksomhedens egne medarbejdere, hvilket er med til at frigøre nye evner
og kompetencer hos medarbejderen på en række områder.

Inspirationen til Next Practice kommer fra 3 forskellige verdner
Inspirationen til vores unikke løsning er kommet fra bl.a. de japanske medarbejderprocesser og Kaizen,
amerikansk fokus på facts og resultater, en ”keep it simple” og et sundt dansk menneskesyn. Løsningen
er effektiv og obligatorisk innovativ. Vi har skabt en løsning der opsamler, integrerer og simplificerer alle
eksterne og interne virksomhedskrav til en overskuelig og motiverede intern løsning.

Skab en ny sammenhæng og helhed via Next Practice
Next Practice’s smidighed gør det til et universelt implementeringsværktøj, uanset om det drejer sig om
nye forretningsgange, nye kundekrav, ny viden, eller nyt it-system f.eks. SAP, Navision m.m. I praksis
betyder det, at implementeringen af nye systemer sker hurtigere og mere effektivt end normalt.

Next Practice skaber en ny stærk medarbejdermotivation  
Noget af det mest stimulerende og motiverende mennesker kan opleve rent arbejdsmæssigt, sker når de
aktivt inddrages i at skabe og forme en meningsfuld fremtid og dagligdag. Det er grunden til, at Next
Practice arbejder med en indefra-og-ud proces og ikke en top down proces. Det skaber helt enkelt mere
tilfredse medarbejdere. Tilfredse medarbejdere der trives i deres arbejde og som spreder et positivt
budskab til omverden om en god arbejdsplads.   

Forebygger stress med Next Practice 
Stress er direkte koblet sammen med følelsen af afmagt og til en manglende udsigt til positive forandringer
i fremtiden. Stress er ganske enkelt en ikke-eksisterende bestanddel af Next Practice. Mennesker, der
tidligere har arbejdet under stort stress kan nu - stille og roligt - se lys for enden af tunnelen, når arbejdet
ændre sig trin-for-trin med Next Practice. Next Practice er nok det mest effektive våben i bestræbelserne
på at forebygge stress.

Benchmarking og flytning af viden er let med Next Practice
Benchmarking af viden og knowhow er med Next Practice mere enkelt end nogensinde før. Sprogversionering
er lettere end normalt, da budskabet er kompakt og meget overskueligt. Dette bevirker, at Next Practice med
lethed kan overføres til andre enheder i andre lande. Det eneste det kræver, er en tilsvarende trænerstruktur
i modtagerlandet. Det skaber en stor fleksibilitet. I tilfældet at en Next Practice TOC dokumentation skulle falde
i de forkerte hænder, har den ingen reel værdi uden den rette kontekst, trænerstruktur og knowhow. Det skaber
stor sikkerhed. Next Practice er effektiv videndeling - inkl. en minimal risikoprofil.

                              
                             Eksempler på knowhow vi har flyttet for vores kunder over landegrænser  

Psykologien bag Next Practice
Medarbejderne oplever Next Practice som både motiverende og inspirerende at arbejde med i praksis. Den
traditionelle skepsis mod noget nyt bliver hurtigt vendt rundt til en fornyet arbejdsglæde. Det er en proces,
hvor alle bliver inddraget 100%, og hvor man i meget høj grad kan være med til at påvirke det endelige resultat.
Både før, under og efter processen er gennemført. Next Practice konceptet bygger på den seneste psykologiske
viden. Bl.a. Howard Gardners ”De 7 intelligenser” og Viktor E. Frankls, ”Logoterapi”, samt flere andre relevante
psykologiske teorier. Medarbejdertilfredsheden stiger typisk mellem 10 – 20% med Next Practice.

Delvis selvstyrende grupper og en tæt opfølgning
Next Practice er qua sin bottom up model delvis selvstyrende, med alle de fordele det rummer. Men omvendt
er løsningen koblet tæt sammen med en systematisk og konstruktiv intern opfølgning, der sikre at løsningen
aldrig bliver ineffektiv eller får slagside. Manstep forener det bedste fra to forskellige ledelsesfilosofier i én løsning.    

Next Practice skabt på et fundamentet af Best Practice training
Hele fundamentet for Next Practice bygger på en Best Practice training platform. Next Practice rummer præcis de
samme fordel som Best Practice training, inklusiv de vitale innovative fordele som kun Next Practice indeholder.                          


Læs mere om effekten på Best Practice training >>>

Læs mere om WorkDynamic her >>>

Her finder du mere information om:

  • Medarbejdertræning - på den ½ tid og i en mere ensartet kvalitet
  • Motivation og psykologi bag løsningen
  • Ny virksomhedskultur
  • Videndeling - op til 95%
  • Kvaliteten - der stiger mellem 10 - 25%
  • Dækningsgraden - der stiger 5 - 15%
  • Effektiviteten - der stiger 10 - 20% 

Fra Next Practice og aktiv videndeling tilbage til forsiden >>>

Manstep - Fugleparken 71 - 2690 Karlslunde - Telefon: 21 75 15 52 - E-mail: sk@manstep.dk
SITEMAP:IntroSeo (IKKE SLETTE!!)
Signifikant virksomhedsudvikling
Organisk virksomhedsudvikling
Personlig coaching
Innovation
Videndeling på tværs af mennesker og landegrænser
Lederseminar
Fra modstand - til fælles fokus (De 6 kasketter)
Business Excellence
Lean Management
Best Practice Training
Dynamisk Projektstyring
Viden Coaching
Next Practice
WorkDynamic
Costumer’s Voice