Manstep - takes you to a new level - <a href="http://www.manstep.dk/viden_coaching.aktiv_viden.passiv_viden"><div id="drop">Viden Coaching</a></div>
   
Viden Coaching
Viden coaching

Viden Coaching
Vi indeholder alle en stor mængde aktiv, passiv og tavs viden. Viden vi gennem tiden har tilegnet
os på forskellig vis, gennem uddannelse, efteruddannelse, kurser, erfaring m.m. Den aktive viden
anvender vi til daglig. Mens den passive og tavse viden indeholder et stort uudnyttet potentiale.
Viden vi har betalt for - men ikke anvender aktivt pga. usikkerhed, forglemmelse m.m.

Stort økonomisk og menneskeligt ressourcespild
Internationale undersøgelser viser, at mange ledere og medarbejdere i dag har en høj teoretisk,
men desværre også - en stor passiv viden. En viden der er betalt for, men som ikke udnyttes i
en rimelig grad. Der er tale om et væsentligt ressourcespild, da medarbejderne anvender både
tid, penge og energi på efteruddannelse. Tilsvarende anvender
 virksomheder og samfundet mange 
penge på en voksende passiv knowhow der ikke kommer i spil i dagligdagen.  

Under 10% kommer retur i forbindelse med efteruddannelse
Internationale målinger viser, at virksomheder generelt får under 10 % af de investerede
uddannelseskroner retur i form af kvalitets- og effektivitetsforbedringer i virksomheden.
Kilde: Børsen juli 2004.


           
                       Viden er som et isbjerg: 10% er synlig og aktiv - 90% er usynlig og passiv


Vi gør en stor passiv/tavs viden mere værdiskabende  
Gennem Viden Coaching frigiver vi en stor mængde passive viden til en ny, ændret og
værdiskabende adfærd. Vi arbejder individuelt med medarbejderen og tager udgangspunkt i
de forskellige bevidsthedsniveauer hos personen. Vi skaber klarhed og tryghed, mens
adfærden gradvist ændres via en logoterapeutisk indfaldsvinkel. Vi skaber personlige resultater
til glæde for individet og fællesskabet. Vi gør en stor passiv/tavs viden mere værdiskabende. 


Tilbage til forsiden >>>

Manstep - Fugleparken 71 - 2690 Karlslunde - Telefon: 21 75 15 52 - E-mail: sk@manstep.dk
SITEMAP:IntroSeo (IKKE SLETTE!!)
Signifikant virksomhedsudvikling
Organisk virksomhedsudvikling
Personlig coaching
Innovation
Videndeling på tværs af mennesker og landegrænser
Lederseminar
Fra modstand - til fælles fokus (De 6 kasketter)
Business Excellence
Lean Management
Best Practice Training
Dynamisk Projektstyring
Viden Coaching
Next Practice
WorkDynamic
Costumer’s Voice