Manstep - takes you to a new level - <a href="http://www.manstep.dk/workdynamic"><div id="drop">WorkDynamic</a></div>
   
WorkDynamicâ
WorkDynamic

Eksekvering af viden og strategiplan
En af de største udfordringer for mange organisationer er, at udnytte den tilstedeværende viden
og knowhow mere effektiv end i dag. Denne værdiskabende viden kommer fra hele organisationen.
Den anden store udfordring er eksekveringen af organisationens strategiplan. Alt for ofte strander
strategiplanen i organisationen og effektueres ikke som planlangt. Begge udfordringer skyldes en
dysfunktionel overgangsproces mellem tanke og handling, og stammer igen fra en serie af personlige
holdninger (bevidst filtrering) og tilhørende perceptionsfiltrer (ubevidst filtrering) i hele organisationen.
Det kræver unikke og stærke løsninger for at dæmme op for disse konkrete udfordringer. Manstep
har udviklet WorkDynamic® for at skabe en effektiv eksekvering af organisationens viden og strategiplan.  

En dynamisk verden kræver dynamiske virksomheder
Logikken er både indlysende og sand. Taber virksomheden terræn hver dag – eller vindes der terræn
hver dag? Er det hele organisationen, der samlet trækker læsset - eller er det kun få personer der
aktiv driver virksomheden fremad? Er svaret ikke entydigt og positivt, deler virksomheden skæbne
med et solidt flertal af andre virksomheder i
både ind- og udland. Behovet for at skabe dynamiske
virksomheder har aldrig været større end det er nu. Og behovet kommer til at stige i tiden fremover.

WorkDynamic® - en ny løsning fra Manstep
Set i lyset af det stigende behov for at skabe dynamiske virksomheder har Manstep udviklet en
ny, enkel og effektiv løsning. WorkDynamic® er navnet på løsningen. Dynamikken skabes gennem
en systematisk ændring af adfærden og kulturen i hele virksomheden. I praksis via aktiv videndeling,
træning og en stærk netværksstruktur som vi bygger op helt fra grunden.    

Resultatet er innovation 365 dage om året - indefra!  
Den mest positive og motiverende måde at arbejde med innovation på sker gennem WorkDynamic®.
Det aspekt, at vi systematisk anvender og afstemmer - både den aktive og passive viden i organisationen
- er hel unik. Dynamikken og innovationen sker nu løbende via medarbejderne - og ikke blot via ledelsen.
Resultatet er innovation 365 dage om året skabt på baggrund af medarbejderne - og ikke på trods af dem.  

                         

    

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Fra passiv til aktiv videndeling
Alle mennesker har en stor passiv viden (ca. 90%) der ikke anvendes til dagligt. Løsningen på mange af
vores daglige problemer ligger imidlertid gemt i denne passive knowhow. For at frigive denne viden og gøre
den aktiv og værdiskabende, kræver det bl.a. en løbende associationsproces - et sammenspil med individers
viden. Under denne associationsproces stiger den passive viden gradvist op til overfladen og kan høstes
som aktiv viden til glæde for alle. Både en associativ og non-associativ proces er integreret i WorkDynamic®.

Aktiv videndeling - menneske til menneske
Videndeling er uhyre effektiv når det sker direkte - menneske til menneske, uden brug af videndatabaser.
En aktiv videndeling mellem medarbejderne er selve grundstenen i WorkDynamic®. Der skabes en ny
fælles platform af viden og erfaring. Som et puslespil samles brikkerne fra de enkelte medarbejdere til en
ny dagligdag. Den ikke-værdiskabende viden og adfærd erstattes systematik af ny viden og ny adfærd.
Denne essens af ny viden og god praksis kan nu meget enkelt flyttes mellem mennesker, afdelinger eller
på tværs af landegrænser.

Det nye permanente implementerings- og forandringsnetværk
Mange virksomheder arbejder til dagligt med forskellige projekter. Projekterne skal på et tidspunkt
gennemføres/implementeres i organisationen. Her starter udfordringerne ofte. Det er ikke nødvendigvis
sikkert, at medarbejderne kan se lyset i projektet fra dag 1. Eller i metoden man anvender for at nå
målet. Resultatet er givet på forhånd. Projekterne bliver ikke den succes der var forventet. Årsagen
hertil ligger i både form og indhold. Manstep kalder denne projektform for nålestiksimplementering.
Vi tror ikke på denne implementeringsform på lang sigt. WorkDynamic® er den nye løsning – et permanent
forandrings- og  implementeringsnetværk – der formår at håndterer en række store og små forandringer
på medarbejderplan på en meget effektiv måde. Forankring af alle typer projekter er indbygget i løsningen.
I praksis fungerer WorkDynamic® som en svamp, der opsamler og fastholder elementer fra andre nye tiltag
i en ny og velafstemt arbejdsgang. 

En ny motiverende/inspirerende virksomhedskultur
WorkDynamic® skaber en ny stærk og dynamisk medarbejderkultur. En medarbejderkultur der er trænet i at
tackle større og mindre forandringer på alle niveauer. En ny medarbejderkultur der både skaber, inspireres
og motiveres af forandringer og innovation. Løsningen er ikke blot benzin på ligegyldighedsbålet - men høj
oktan benzin på motivationsmotoren hos medarbejderen.

Større medarbejderloyalitet
Med udgangspunkt i en helhedsorienteret model for medarbejderloyalitet har Ph.d. forskere fra CBS opstillet 
8 variable elementer, der tilsammen skaber en høj medarbejderloyalitet. Hele 75% (6 ud af 8) af disse
loyalitetselementer er indbygget i WorkDynamic® fra starten af:

 • Øverste ledelse
 • Nærmeste ledelse                            (indbygget i WorkDynamic®)
 • Menneskelige relationer og værdier     (indbygget i WorkDynamic®)
 • Ansættelsesforhold
 • Jobindhold                                     (indbygget i WorkDynamic®)
 • Personlig udvikling og kompetencer     (indbygget i WorkDynamic®)
 • Kreativitet og innovation                  (indbygget i WorkDynamic®)
 • Kundeorientering                             (indbygget i WorkDynamic®)

Set mere generelt har medarbejderloyalitet primært med relationer og intet med lønsum at gøre. Jo større
indflydelse medarbejderne har på deres egen arbejdssituation, jo mere loyale vil medarbejderne også blive.
WorkDynamic® har fokus på dagligdagen, på viden og menneskers adfærd - ikke på alt muligt andet. Denne
direkte og udpræget hands-on tilgang til forandringer og forbedringer i dagligdagen skaber en ny og stærk
medarbejderloyalitet i virksomheden. WorkDynamic® er skabt indefra-og-ud af medarbejderne i virksomheden. 
Løsningen vokser med dagligdagens små og store udfordringer - og er meget slidstærk.   

Tværfagligt netværksstruktur
Dynamikken stiller krav til den rette netværksstruktur i virksomheden, ellers uddør processen før den kommer
i gang. Gennem WorkDynamic® processen etableres de nødvendige interne og evt. eksterne netværk, der
skal til for at sikre dynamikken. Manstep står for opbygningen og vedligeholdelsen af disse netværk.   
  
WorkDynamic® skabt på et stærkt fundamentet
Hele fundamentet for WorkDynamic® bygger på en Best Practice training / Next Practice platform. 
WorkDynamic® rummer præcis de samme fordel som Best Practice training og Next Practice, inklusiv
de dynamiske fordele som kun WorkDynamic® indeholder.  

WorkDynamic® - langt mere værdiskabende end Next Practice 
WorkDynamic® finder du kun ét sted. Der gør valget uhyre enkelt når behovet først er erkendt, jf.
ovenstående tekst. Manstep har arbejdet længere end nogen anden virksomhed i den vestlige verden
(Europa, USA og Japan), med at udvikle dynamiske løsninger, der skaber forandringer indefra - fra
medarbejderne selv (bottom up), og ikke blot fra ledelsen eller fra ekstern side (top down). 
Det skaber en ny spændende, nærværende, og yderst konkurrencedygtig og dynamisk arbejdsplads. 
WorkDynamic® er langt mere værdiskabende end både Next Practice og Best Practice. 


                           


Læs mere om Next Practice >>>

Læs mere om Best Practice training >>>

Her finder du mere information om:

 • Medarbejdertræning - på den ½ tid og i en mere ensartet kvalitet
 • Medarbejderinnovation - der stiger 500%
 • Motivation og psykologi bag løsningen
 • Ny virksomhedskultur
 • Videndeling - op til 95%
 • Kvaliteten - der stiger mellem 10 - 25%
 • Dækningsgraden - der stiger 5 - 15%
 • Effektiviteten - der stiger 10 - 20%

Fra WorkDynamic og aktiv videndeling tilbage til forsiden >>>

Manstep - Fugleparken 71 - 2690 Karlslunde - Telefon: 21 75 15 52 - E-mail: sk@manstep.dk
SITEMAP:IntroSeo (IKKE SLETTE!!)
Signifikant virksomhedsudvikling
Organisk virksomhedsudvikling
Personlig coaching
Innovation
Videndeling på tværs af mennesker og landegrænser
Lederseminar
Fra modstand - til fælles fokus (De 6 kasketter)
Business Excellence
Lean Management
Best Practice Training
Dynamisk Projektstyring
Viden Coaching
Next Practice
WorkDynamic
Costumer’s Voice